Faq

 • Waarom hanteert horeca-accountancy.nl in vergelijking tot grotere accountantsorganisaties beduidend lagere tarieven?

  Onze oorsprong is dan wel te vinden in de grotere internationale accountantsorganisaties, maar horeca-accountancy.nl is een kleinschalige dynamische ` jonge´ organisatie. Wij verrichten onze werkzaamheden veelal op locatie bij onze horecacliënten, waardoor wij geen `hoge´ huisvestingslasten hebben. Tevens hanteren wij geen partner-beloningsbeleid zoals de grotere accountantskantoren en werken wij kostenefficiënt. Door de standaard-tarieven die via de offertegenerator op te vragen zijn, hoeven wij bijvoorbeeld weinig tijd en energie te steken in arbeidsintensieve offerte-trajecten voor horeca-ondernemers die eigenlijk alleen maar opzoek zijn naar de goedkoopste `boekhouder´.

 • Jullie zijn een accountancy & advies kantoor. Wat is het verschil tussen een accountantskantoor en een boekhoud/-administratiekantoor?

  Een accountant is iemand die ingeschreven is bij de NOvAA of het NIVRA (de beroepsorganisaties voor accountants). Om als accountant ingeschreven te zijn en blijven dient aan bepaalde beroepsvoorwaarden voldaan te zijn. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening door accountants te borgen. Zo is het tuchtrecht (voor de behandeling van klachten) bij accountants wettelijk geregeld. Bij een boekhoudkantoor is de kwaliteitsborging niet bij wet geregeld. Hierdoor loopt de kwaliteit van boekhoudkantoren erg uiteen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van het NOvAA (www.novaa.nl) en het NIVRA (www.nivra.nl)

 • Zit ik gelijk vast aan uw dienstverlening op het moment dat ik een offerte via uw offerte generator heb aangevraagd?

  Uiteraard niet. De keuze van een accountancydienstverlener is erg persoonlijk. Er moet een klik zijn tussen u en de dienstverlener. Nadat u via onze offertegenerator per e-mail de offerte heeft ontvangen, kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent in een persoonlijke kennismaking. U kunt dit kenbaar maken door een mail te zenden aan info@horeca-accountancy.nl. Als u na de eerste persoonlijke contacten het gevoel heeft dat horeca-accountancy.nl voldoet aan uw verwachtingen, zenden wij u op uw verzoek een opdrachtbevestiging. Pas nadat wij de getekende opdrachtbevestiging van u hebben ontvangen is er sprake van een overeenkomst en starten wij (met veel enthousiasme) de overeengekomen werkzaamheden.

 • Wat is een traditionele jaarrekening bespreking en waarom hanteert u een andere bespreekvorm?

  Een jaarrekening is naar onze mening niet meer (en minder) dan een overzicht van uw financiële positie en prestaties over de afgelopen periode. Dus een stukje geschiedschrijving en verantwoording. Veel accountancydienstverleners besteden aan het einde van het jaar kostbare tijd om deze jaarrekening aan u te presenteren. Dit verstaan wij onder een traditionele jaarrekening -bespreking. Voor onze cliënten daarentegen is de jaarrekening geen verrassing, omdat wij het hele jaar intensief contact onderhouden. Wij gaan daarom geen (kostbare) tijd besteden aan het ` voorlezen´ van de jaarrekening. Wij leggen de prioriteit liever bij de plannen voor de toekomst. Uiteraard is uw financiële positie en ambitie het referentiekader. Waar wilt u over (bijvoorbeeld) twee jaar staan met uw horecabedrijf en welke aspecten vergen aandacht en daarmee voorrang? Op welke wijze kan uw rendement verbeterd worden etc.? Wij zorgen dat de jaarrekening-bespreking u geen geld kost maar geld oplevert!

 • Ik heb begrepen dat u in tegenstelling tot andere accountancydienstverleners wel over `echte' horeca-expertise beschikt. Hoe kan ik hier zo zeker van zijn?

  Ga de uitdaging met ons aan! Onze wenkbrauwen gaan niet fronsen als u het heeft over uw witte brigade of de Mise-en-Place en wij denken niet aan een radiator als u het over de ` kachel´ heeft. Bovenal weten wij als geen ander dat een horecaondernemer niet ´s ochtends om 09.00 uur lastig gevallen moet worden en de reguliere kantoortijden niet voor de horeca gelden....Maar daag ons dus vooral uit tijdens het persoonlijke kennismakingsgesprek.

 • Biedt u naast de accountancy gerelateerde diensten ook organisatorische adviezen?

  Ja, in principe kunt u voor al uw organisatorische kwesties bij ons terecht: begeleiding bij financieringsaanvragen, het ontwikkelen van marketingplannen, doorlichtingen, conceptontwikkeling etc. Ten aanzien van zeer (complexe) juridische en fiscale vraagstukken werken wij nauw samen met door ons selecteerde juristen en belastingadviseurs. De contacten blijven overigens altijd via ons lopen, zodat u altijd 1 aanspreekpunt heeft.

 • Waarom hanteert u een gelimiteerd aanname beleid?

  Omdat wij een persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening willen garanderen. Tevens hanteren wij het concept dat onze cliënten frequent contact hebben met onze directie. Bij middelgrote tot grotere kwalitatief vergelijkbare accountancydienstverleners, hebben ondernemers zelden tot nooit contact met partners of directieleden. Op het moment dat een horecaondernemer van onze diensten gebruik wil maken, maar de jaarlijkse limiet bereikt is, dan is er een mogelijkheid op de wachtlijst geplaatst te worden. Een maand voor ingang van het nieuwe jaar wordt bepaald hoeveel nieuwe horecacliënten wij kunnen aanvaarden. Vervolgens zullen wij de ondernemers op de wachtlijst (op basis van volgorde van aanmelding) berichten.

 • Waarom berekent u reiskosten door?

  Op het moment dat wij moeten reizen kunnen wij deze tijd niet aan onze reguliere werkzaamheden besteden. Net als onze collegae accountantskantoren berekenen wij daarom reiskosten door. Wij doen dit echter wel op transparante wijze en tegen relatief lage tarieven. De reistijd die door http://routenet.nl wordt weergegeven hanteren wij voor de calculatie van onze reiskosten. Eventuele vertragingen door verkeer op de weg, nemen wij voor onze rekening. Tevens berekenen wij geen reiskosten door als wij langer dan 8 uur bij u op locatie werkzaamheden hebben verricht.

 • Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat uw tarieven niet net zo hard stijgen als bij mijn huidige accountantskantoor?

  Wij weten niet wat de tariefstijgingen van uw huidige accountantskantoor zijn. Wel zijn er landelijk gegevens beschikbaar over de gemiddelde tariefstijging van accountantskantoren. Deze bedroegen over 2008 maar liefst 8%. Wij vinden een dergelijke tariefstijging onnodig. Wel verhogen wij jaarlijks onze standaard tarieven op basis van de landelijk gepubliceerde inflatiegegevens. Deze cijfers liggen beduidend lager dan de reguliere stijgingen binnen de accountancysector.

 • Ik zou graag een overstap naar u willen concretiseren, maar hoe gaat dat in zijn werk?

  Op het moment dat u onze opdrachtbevestiging heeft ondertekend en onze samenwerking is geformaliseerd, kunt u uw huidige dienstverlener berichten dat u de overeenkomst beëindigt en wij uw nieuwe dienstverlener worden. U geeft ons de naam van uw contactpersoon door en zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht snel en correct verloopt. Wij nemen dit dus voor u uit handen.


Heeft u zelf nog een vraag?
Klik hier om uw vraag per e-mail te stellen, wij streven er naar uw vraag op werkdagen binnen 1 uur te beantwoorden.