Accountancy

100% puur horeca
Horeca-accountancy.nl is de accountancy-en adviesdienstverlener voor ondernemers in de horeca. Als enige in de markt richten wij ons exclusief op de horecasector. Deze unieke focus wordt gehanteerd om continu als kritische professionele sparringpartner voor onze horecacliënten te kunnen fungeren. Onze ervaring leert namelijk dat daadwerkelijke actuele praktijkkennis, oog voor de specifieke horecaproblematiek, cruciaal is om de horecaondernemer optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wij bieden specialisten met jarenlange management en horeca-ervaring op grote, gerenommeerde accountantskantoren, die hun horecaspecialisatie en affectie met de branche specifiek voor de horeca willen inzetten. Wij beschikken over een aanzienlijk netwerk in de sector. Zo onderhouden wij frequent professionele contacten met het Bedrijfschap Horeca & Catering, Koninklijk Horeca Nederland, brouwerijen en banken. Ook leveren wij periodiek redactionele artikelen aan specifieke horeca-vakbladen.

Naast de ‘traditionele’ accountancydiensten, waaronder het samenstellen van jaarrekening(en), het verzorgen van de aangifte(n) en het voeren van de administratie, ondersteunen wij onze horecacliënten bij talrijke organisatievraagstukken. Op verzoek bieden wij onze cliënten overzichtelijke managementrapportages, die o.a. inzicht geven in de prestaties van uw onderneming afgezet tegen uw ambities en/of tegen de prestaties van collega-ondernemers (benchmark). Bij de bespreking van uw jaarrekening geven wij prioriteit aan uw toekomstperspectieven. De resultaten uit het verleden zijn daarvoor een referentiekader, maar ook niet meer dan dat. Waar wilt u (bijvoorbeeld) over twee jaar staan met uw horecaonderneming en op welke wijze zou dit gerealiseerd kunnen worden?

Scherpe en transparante tarifering
Ondanks ons kwaliteitsniveau hanteren wij ten opzichte van onze collega-aanbieders een scherpe tarifering, mede ingegeven door het feit dat de gemiddelde rendementen in de horeca in verhouding tot de geïnvesteerde arbeidsuren (helaas) beperkt zijn. Van de jaarlijkse kosten voor onze dienstverlening kunt u eenvoudig een indicatie krijgen via onze online horeca-offertegenerator.

Startersvoordeel
Ook voor starters hanteren wij een innovatief beleid. Om starters in de horeca te ondersteunen in het eerste intensieve en kostbare exploitatiejaar, bieden wij een eenmalige korting van 10% op onze ‘standaard’ adviestarieven. Hierdoor wordt het inschakelen van onze expertise toegankelijker en krijgen wij de mogelijkheid om u intensief te begeleiden naar een succesvol bedrijfsresultaat. Een en ander ingegeven door ons belang om de positieve ervaringen na een succevolle start daarna om te mogen zetten in een duurzame relatie.

Selectief aannamebeleid
Ondanks het feit dat wij een snel groeiende organisatie zijn, willen wij de jaarlijkse groei beheersbaar houden. Dit betekent dat wij een selectief aanname beleid voeren. Er moet ruimte blijven voor intensief en persoonlijk contact. Groot groeien is niet ons primaire doel. Kwalitatieve dienstverlening wel. Dit kan betekenen dat wij niet alle verzoeken voor ondersteuning zullen kunnen honoreren.

Focus
Onze toegevoerde waarde, naast de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en onze horeca-expertise, wordt ook gevormd door onze adviesfunctie. Wij richten ons op horecaondernemers die groeiambitie hebben en behoeften aan persoonlijk contact met een kritische sparringpartner.